• Een blaashal in de avond

 • Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

 • Volgens bestemmingsplan 2003

 • Volgens bestemmingsplan 2013


RSS Feed 

Een blaashal voor ALTA?


De 30-jarige roerige geschiedenis van Alta met de wijkbewoners in het Bergkwartier over de vestiging van een tennishal midden in onze woonwijk is helaas opnieuw opgelaaid nu (wijk)wethouder Astrid Janssen (Groen Links) te kennen heeft gegeven niet afwijzend te staan tegenover de plaatsing van een minimaal 9 meter hoge blaashal, die bovendien zal worden verwarmd middels een grote tank, licht ontvlambaar, biopropaangas op het Altaterrein. (ter info: biopropaangas is niet toxisch, maar wel verstikkend omdat het in de longen zuurstof verdringt. Het is reukloos en dus kunnen eventuele lekkages niet worden opgemerkt worden).

De werkgroep Hart voor de Berg (HvdB) en de Stichting Woongebied Berg (SWB) coördineren al jaren het verzet van de wijkbewoners tegen de voortdurende gebied aantastende plannen van Alta in het groene hart van het Rijksbeschermd Stadsgezicht (RBS) Bergkwartier.

De argumenten van de wijkbewoners tegen deze aantasting van hun groene leefomgeving gelden onverkort, óók voor een minimaal 50 x 35 x 9 meter (lxbxh) grote opblaashal op het Alta-terrein:


 • Een 9,5 meter hoog en groot object past niet in het Rijksbeschermd Stadsgezicht Bergkwartier.
 • Een 9,5 meter hoog en groot object past niet in een woonwijk.
 • Door de verlichting in de wintermaanden (september/oktober t/m maart), als er geen loof aan de bomen zit, veroorzaakt een opblaashal lichthinder.
 • Een opblaashal veroorzaakt gedurende een half jaar minimaal 42,5dB geluidoverlast.
 • Het 24/7 gedurende een half jaar laten draaien van pompen en het verwarmen van een opblaashal is energie technisch in deze tijd onverantwoord.
 • Een verlicht object van een dergelijke omvang heeft een verstorende werking op de natuurbeleving en het wandelgebied van veel wijkbewoners. In het gebied nestelen zich bovendien al jaar in en jaar uit naast veel zangvogels ook uilen, roofvogels, eekhoorns en beschermde diersoorten zoals de das, boommarter, vleermuizen en hazelwormen.
 • De overlast die de tennisvereniging nu al met zich brengt in de zomer (luidruchtige tennissers, parkeeroverlast en verkeersbewegingen tot middernacht) zal zich uitbreiden tot het hele jaar.
 • Het is belangrijk om tegen verdere aantasting van het Rijksbeschermd Stadsgezicht in het geweer te komen om deze bijzondere status van het Bergkwartier niet langzamerhand te laten verwateren.

HvdB/SWB hebben al verschillende acties in gang gezet om de onwenselijke plannen tegen te houden. Zo’n XXX wijkbewoners hebben - via de laatste HvdB-Nieuwsbrief – al hun steun betuigt aan het verzet .
Hebt u de steunbetuiging nog niet hebt kunnen invullen, of bent u het vergeten te doen: doe het dan nu! Het is van het allergrootste groot belang met Alta te zoeken naar een bevredigende oplossing buiten onze woonwijk. Uw stem is daarbij van belang. Vul de steunbetuiging in via http://www.hartvoordeberg.nl/

Werkgroep HvdB/SWB


Onderwerpen:
Archief:

TeleportMe
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 01-11-2020