• Een blaashal in de avond

  • Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


Welkom op de site van de werkgroep 'Hart voor de Berg'.

Amersfoort, november 2013
Beste mede-Bergbewoners,

De werkgroep Hart voor de Berg geeft het verzet tegen de bouwplannen van tennisvereniging ALTA voor een tennishal op het Lymvioveld een stem. Samen met de Stichting Woonklimaat Berg (SWB) en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) maakt zij zich sterk om het Bergkwartier, dat een Rijksbeschermd Stadsgezicht is, te vrijwaren van een enorme sporthal midden in de wijk.
Al ruim 450 bewoners van het Bergkwartier hebben aangegeven deze verregaande aantasting van het groene hart van hun woon- en leefomgeving onacceptabel te vinden. Een klip en klaar signaal van de wijkbewoners die als dat nodig is via juridische stappen in het geweer zullen komen.
Want de bouwplannen van ALTA zadelen onze woonwijk op met een gevaarte van 9 meter hoog, waarvan de toekomstige exploitatie zeer ongewis is en het verkeersaantrekkende karakter absoluut ongewenst is in een woonwijk.
Geef gehoor aan het verzet tegen een ontwikkeling die niet past midden in een woonwijk, maar die thuishoort op een industrie- of op een randstedelijk terrein. Meer dan 450 wijkbewoners hebben hun afwijzing van de bouwplannen al laten weten aan de Amersfoortse bestuurders en aan ALTA door een steunbetuiging aan onze verzetsactie.
Begin volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wij zullen er alles aan doen om de afwijzing van de bewoners van het Bergkwartier onder de aandacht te brengen.

Wij zetten de strijd voort, en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Werkgroep Hart voor de Berg
Radboud Baayen, Guus van Seeters, Nelleke Visscher, László Vakar, Gijs van Valkenhoef, Dirk Vermeulen, Ivo en Anneloes Vermeulen, Hans Wessels

@import((sidebar))


ontwerp: dirk vermeulen