tag:blogger.com,1999:blog-9104289729219322582024-02-19T16:43:27.914+01:00Welkom op de site van de werkgroep 'Hart voor de Berg'Unknownnoreply@blogger.comBlogger67125tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-6832220469333681832022-10-07T17:07:00.000+02:002022-10-07T17:07:09.359+02:00Blaashalsoap? Never ending story! De Stad Amersfoort besteedde 5 oktober 2022 aandacht aan de ALTA-plannen onder de kop "Blaashal-plan blijft omstreden; ‘Omwonenden voelen zich niet gehoord’". Het artikel is hier te lezen.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-71903887289040600382022-07-07T22:15:00.000+02:002022-07-07T22:15:02.590+02:00Schriftelijke vragen in de Raad over Vergunning blaashal ALTA In de raad heeft dhr. Jan Gerritsjans (Amersfoort2014) schrijftelijk deze vragen ingediend. De beantwoording door het College vindt u hier.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-75985075632112619462022-06-07T14:57:00.003+02:002022-06-08T09:37:07.910+02:00Nieuwe fase in verzet tegen halplan Alta! De vergunning die de gemeente Amersfoort onlangs heeft verleend aan Tennisvereniging ALTA voor het plaatsen van een grote blaashal in onze woonwijk moet worden vernietigd!Dat is de strekking van de bezwaarschriften die zijn ingediend door de Stichting Woonklimaat Berg (SWB), de werkgroep Hart voor de Berg (HvdB), de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), de Stichting Groen Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-68351040159656845562022-03-31T16:23:00.001+02:002022-04-28T16:28:52.674+02:00Gemeente Amersfoort zet melding voor het tijdelijk plaatsen van een blaashal onlineGemeente Amersfoort heeft op  23-03-2022 op de website officielebekendmakingen.nl de melding geplaatst voor het tijdelijk plaatsen van een blaashal op de tennisbanen aan Mr. Th. Heemskerklaan 32 te Amersfoort. Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-127086.html Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-25277142958465727092022-01-22T14:34:00.003+01:002022-01-22T14:36:08.552+01:00Een blaashal voor ALTA?De 30-jarige roerige geschiedenis van Alta met de wijkbewoners in het Bergkwartier over de vestiging van een tennishal midden in onze woonwijk is helaas opnieuw opgelaaid nu (wijk)wethouder Astrid Janssen (Groen Links) te kennen heeft gegeven niet afwijzend te staan tegenover de plaatsing van een minimaal 9 meter hoge blaashal, die bovendien zal worden verwarmd middels een grote tank, licht Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-25625712843837883662021-12-02T22:50:00.001+01:002021-12-02T22:50:29.500+01:00ALTA heeft aanvraag omgevingsvergunning blaashal ingediend Via de tamtam komt het bericht binnen dat de Gemeente een aanvraag tijdelijk plaatsen van een blaashal t.b.v. tennisbanen heeft ontvangen. U vindt dat document hier!Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-18337397107200479522021-09-06T11:55:00.003+02:002021-11-11T00:51:15.916+01:00ALTA wil een blaashal neerzetten In de eerste week van september 2021 werd bij omwonenden van ALTA een brief bezorgd met de mededeling dat de vereniging het voornemen heeft om gedurende de wintermaanden vanaf oktober 2020 een blaashal neer te zetten op de banen 6, 7 en 8 aan de zuidoostrand van het complex. Deze brief kunt u hier inzien.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-39511317967919506902020-11-24T16:31:00.004+01:002020-11-24T16:34:48.479+01:00Locatiestudie Tennishal Alta niet gedeeld met de raadsleden 13 oktoberZoals u heeft kunnen lezen in onze brief aan de gemeenteraad dd. 29-10-2020 (mede-ondertekend door SWB, Groen in Amersfoort en SGLA), is de gemeente in juli 2020 een onderzoek gestart naar mogelijke alternatieve locaties in en rond Amersfoort voor een tennishal. Deze door de gemeente Amersfoort uitgevoerde "Locatiestudie Tennishal Alta" vindt u via onderstaande link.   In deze studie Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-11442550403452904532020-10-30T23:19:00.018+01:002021-11-11T00:52:31.109+01:00ALTA presenteert plan voor 2-baanshal in de Ronde op 13 oktoberIn De Ronde van 13 oktober jl. kreeg Alta alle ruimte om haar oude plan een hal te bouwen in het groene hart van het Bergkwartier op het Limviosportveld opnieuw te bepleiten bij de gemeenteraadsleden en wethouder. Dat gebeurde aan de hand van een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een dergelijk plan. Voor de Ronde was alleen Alta uitgenodigd, en niet andere belanghebbenden zoals Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-85780562896819380652020-04-19T23:57:00.001+02:002020-10-30T23:59:33.279+01:00Past een ATP Tennistoernooi Dutch Open in de wijk?Pas 17 april jl. kwam ons het Raadsvoorstel (gedateerd 17 maart 2020) onder ogen, waarin B&W uw goedkeuring vragen om een subsidie van € 200.000 toe te kennen aan het ATP-tennistoernooi Dutch Open 2020-23, te houden op de tennisbanen van ALTA. Werkgroep HvdB heeft de volgende brief aan de Raadsleden gestuurd.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-20960887710168892442019-12-17T22:47:00.004+01:002019-12-17T22:50:09.172+01:00Burgemeester en wethouders van Amersfoort reageren op ons verzoek tot schrappingIn antwoord op onze brief d.d. 29 november 2019 aan mw. A.P.A.M. Janssen, Wethouder Ruimtelijke ordening, ontvingen wij vandaag (17 december) een reactie van de gemeente van de hand van dhr. J.W. Boelhouwers, afdelingsmanager Stad en Ontwikkeling, namens Burgemeester en wethouders van Amersfoort. Hierin geeft hij aan dat de gemeente nu, samen met Alta, een locatie onderzoek voor een nieuwe Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-13421239793648158762019-12-01T14:08:00.000+01:002019-12-17T22:35:03.537+01:00Werkgroep HvdB verzoekt schrapping 2-baans hal uit bestemmingsplanDe gemeente gaat, uit hoofde van de concept-Sportnota 2019-2024, samen met de tennisvereniging op zoek gaat naar een passende locatie voor een binnenhal. Al met al een verheugende ontwikkeling voor het groene hart van het Bergkwartier, en voor de werkgroep HvdB een reden om de procedure om de bestemming 2-baans hal te verwijderen uit het bestemmingsplan in gang te zetten. Middels deze brief d.d.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-48468199739097595282019-09-03T15:42:00.000+02:002019-12-17T22:35:20.958+01:00Gemeente stuurt Definitief Ontwerp Natuurspeelplaats LimvioveldVan de gemeente Amersfoort ontvingen we een brief met het DO (= definitie ontwerp) voor de natuurspeelplaats op het Limvioveld. De brief vindt u op deze link. De brief bevat de tekening van het DO als bijlage 2. Bijlage 1 betreft de Flyer “Wie belt u waarvoor’ (wat te doen bij vervuiling/schade, overlast, noodsituaties en/of jongeren).Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-28405330838219918052019-05-13T13:30:00.002+02:002019-12-10T14:55:20.889+01:002e bijeenkomst Natuurspeelplaats LimvioveldGemeente Amersfoort geeft aan een stap te hebben gemaakt naar een voorlopig ontwerp voor de natuurspeelplaats Limvioveld. U bent uitgenodigd (zie brief) voor een bijeenkomst op woensdag 22 mei van 14.30 tot 16.30 uur tussen de bomen van het Limvioveld aan de zijde van Dr. Abr. Kuyperlaan (zie kaartje).Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-62945612493710744012019-04-13T13:38:00.000+02:002019-12-10T14:52:27.263+01:00Brief werkgroep HvdB aan College mbt locatie TennishalOnze werkgroep vond het nodig om enige observaties kenbaar te maken bij de briefwisseling tussen B&W en Tennisvereniging Alta m.b.t. een tennishal, resp. dd. 14 februari 2019, 20 maart 2019 en 8 april.  Onze brief vindt u hier.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-66345560244109357062019-03-20T13:42:00.003+01:002019-12-10T14:55:28.923+01:00Bijeenkomst natuurspeelplaats LimvioveldDe gemeente heeft een uitnodiging gestuurd om mee te denken over een natuurspeelplaats bij de de mogelijke locatie zelf. Meer informatie vindt u hier op deze link. Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-22251288984229633812019-03-09T13:23:00.000+01:002019-12-10T14:53:29.492+01:00Jaarvergadering Stichting Woonklimaat Berg 28 maart 2019De  Stichting Woonklimaat Berg nodigt u allen uit voor haar jaarlijkse bijeenkomst op 28 maart 2019 in de aula van School De Amersfoortse Berg, Hugo de Grootlaan 25. Het thema van de avond is duurzaamheid en wat dat voor u als bewoner van de Berg in de praktijk gaat betekenen. Daarbij zal het warmteplan van de gemeente aan de orde komen. Daaruit zal  blijken hoe, waar en wanneer Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-82461953394866027742019-03-08T13:27:00.000+01:002019-12-10T13:32:52.161+01:00Het College wijst locatie naast huidige tennisvelden afHet College van B&W concludeert in haar brief d.d. 14 februari 2019 dat de beoogde locatie voor een 4-baans tennishal, grenzend aan dc huidige tennisvelden, niet langer wordt gezien als een passende locatie.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-66712880989887607142018-10-01T10:30:00.000+02:002019-12-10T14:55:43.411+01:00Resultaat enquête (natuur)speelruimte Limvioveld, AmersfoortDe resultaten van de online enquête vind u via de link onder deze knop. Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-86769536026101685552018-07-15T11:10:00.000+02:002019-12-10T14:53:50.656+01:00Gemeente Amersfoort maakt speelruimtekaart voor de wijk De Berg (noord + zuid).Half mei kreeg wij bericht dat de Gemeente Amersfoort bezig is met het maken van speelruimtekaarten voor de verschillende wijken in Amersfoort. De werkgroep Hart voor de Berg is gevraagd om (mede) oog en oor te zijn voor de wensen en ideeën die leven onder de wijkbewoners van jong tot oud voor het Limvioveld. Het hele Limviogebied is een uniek groengebied midden in onze woonwijk. Daar geniet Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-82947544029141747882018-03-20T09:44:00.003+01:002019-12-10T14:54:02.854+01:00Extra nieuwsbrief in verband met de gemeenteraadsverkiezing 2018De werkgroep Hart voor de Berg is de laatste weken druk geweest om u te informeren wat de standpunten zijn van  de fracties die nu in de huidige B&W-coalitie vertegenwoordigd zijn (VVD, D66, CU, PvdA). Met deze fracties en met het CDA is een gesprek aangevraagd. Enkele van de kleinere fracties (GroenLinks, Actief voor Amersfoort, Burgerpartij, Amersfoort 2014) zijn schriftelijk een Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-52347275745048036232018-03-07T00:43:00.002+01:002019-12-10T14:54:12.754+01:00Donderdag 8 maart Jaarbijeenkomst van de SWBDonderdag 8 maart, van 19.30 tot ca. 22.30 uur, houdt de Stichting Woonklimaat Berg haar Jaarbijeenkomst. Locatie: Aula De Amersfoortse Berg, Hugo de Grootlaan 25, Amersfoort. In het nieuwste BergBulletin, dat recent in onze wijk is verspreid, staat het programma uitgebreid beschreven. U kunt het hier lezen. De bijeenkomst draait  om de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politici worden Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-76737439431527191802017-06-17T00:19:00.001+02:002019-12-10T14:54:28.577+01:00Weer vlak voordat iedereen op vakantie gaat....Nu de Raad accoord is gegaan met een overschrijding van het bouwbudget voor het JVO wordt er plotseling weer druk gezet door VVD-raadsleden op de plannen van ALTA. Alsof er geen belangen en ideeën zijn van omwonenden:  zie: ad.nl/amersfoort Uw werkgroep Hart voor de Berg blijft alert!!!!Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-41687307325498670322016-11-15T16:18:00.000+01:002016-12-12T16:19:13.869+01:00Nieuw Bergbulletin van Stichting Woonklimaat Berg Stichting Woonklimaat Berg heeft weer een nieuw Bergbulletin uitgegeven.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-37126650437910442102016-11-15T12:00:00.000+01:002016-12-12T16:34:13.903+01:00Nieuwsbrief JvO bouwt op de Berg met voortgangsverslagDe Nieuwsbrief nummer 3 van JvO bouwt op de Berg vindt u hier.Unknownnoreply@blogger.com0