Op deze pagina presenteert de werkgroep Hart voor de Berg haar visie vóór het behoud en ontwikkeling van het groen en bosgebied in het Rijksbeschermd Stadsgezicht (RBS) Bergkwartier, specifiek het ‘Limviogebied’, bestaande uit bosgebied, het Limvioveld en het sportveld.

Visie HvdB Voor Groen in het RBS Bergkwartier d.d. 13 juli 2015

Visiedocument van de werkgroep HvdB vóór het behoud en ontwikkeling van het groen en bosgebied in het Rijksbeschermd Stadsgezicht (RBS) Bergkwartier , specifiek het ‘Limviogebied’