• Een blaashal in de avond

  • Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


RSS Feed 

Nieuwe fase in verzet tegen halplan Alta!

 De vergunning die de gemeente Amersfoort onlangs heeft verleend aan Tennisvereniging ALTA voor het plaatsen van een grote blaashal in onze woonwijk moet worden vernietigd!

Dat is de strekking van de bezwaarschriften die zijn ingediend door de Stichting Woonklimaat Berg (SWB), de werkgroep Hart voor de Berg (HvdB), de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), de Stichting Groen in Amersfoort (GiA) en meerdere wijkbewoners.

Naast deze bezwaarschriften hebben omwonenden ook een verzoek tot schorsing oftewel geen start van de werkzaamheden zolang de bezwaarprocedure loopt (voorlopige voorziening) aangevraagd bij de rechtbank Midden-Nederland.

U vindt onze nieuwsbrief XVI hier


Onderwerpen:
Archief:

TeleportMe
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 01-11-2020